Afwikkeling in acht stappen

1. Grondige kennismaking met uw activiteiten

2. Definiëren van de ideale tegenpartij: welk soort agent, importeur of partner zoekt u?

3. Screening van de doelmarkt via onze lokale gepriviligiëerde partners

  • Wie zijn uw concurrenten
  • Wat is hun prijsniveau
  • Welk marktsegment
  • Welke producten of diensten uit uw gamma voorop te zetten
  • Enz

4. Opmaak van een fijn-afgestemde lijst van tegenpartijen

5. Contact met deze selectie van tegenpartijen om uw bedrijf voor te stellen

6. Meerdere reizen ter plaatse om maximale informatie te verwerven:

  • Is de tegenpartij goed ingevoerd in de sector
  • Wie zijn hun referenties
  • Hoe groot is hun interesse voor een lange-termijn samenwerking
  • Wat is hun lokale reputatie
  • Due diligence (onder voorbehoud)

7. Electie van best passende en meest geïnteresseerde tegenpartijen

8. Bevestiging van deze selectie tijdens uw bezoek ter plaatse (klant + LD Export)

Contact us

info@ld-export.com +352 264 59 378

ONZE EUROPESE KLANTEN

Contact


Nous rassemblons et traitons les données à caractère personnel reçues de votre part via ce formulaire dans le cadre de la gestion de nos clients, de notre comptabilité et de notre marketing direct. En remplissant ce formulaire, vous donnez expressément votre accord à ce traitement (cochez la case « opt-in » ci-dessous). Vos données à caractère personnel ne seront transmises et conservées que dans la mesure et la durée rendues nécessaires par les finalités susnommées. Vous avez un droit de consultation, rectification, suppression et regard sur ces données. Le responsable du traitement est l’entreprise LD Export (38/16, Duarrefstrooss , 9990 Weiswampach). Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre Data Protection Notice sur notre site Internet https://www.ld-export.com/fr/mentions-legales.html.